Úvod / Informácie / Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Tlačiť

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

Adresát/Miesto vrátenia tovaru:
Voňavý svet , s. r. o.
Bernolákova 14/B
97405 Banská Bystrica


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
(v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov)

Meno, priezvisko, titul:
Adresa bydliska:
Telefónne číslo, email:
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Voňavý svet , s. r. o., so sídlom Plynárenská 31, 07101 Michalovce, IČO: 36842419, DIČ: 2022453455, IČ DPH: 2022453455 .


Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Číslo faktúry alebo objednávky:
Dátum objednávky alebo vystavenia faktúry:
Dátum prijatia tovaru:
Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru):

 


Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.parfemia.sk v sekcii " Obchodné podmienky" v bode 10.


Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.


V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter na email

Dostávajte e-mailom najnovšie informácie o našich produktoch, akciách a novinkách!
Potvrdením registrácie súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.